Khai thuế và thủ tục hải quan

Cùng với dịch vụ vận tải, dịch vụ hải quan của Hoàng Long LTI giúp quý khách tiết kiệm thời gian và chi phí tối ưu. Bên cạnh đó hỗ trợ tư vấn hỗ trợ khách hàng phân biệt, phân loại hàng hóa, hướng dẫn khách làm các thủ tục nhập khẩu với chính sách thuế ưu đãi, luôn sẵn sàng tư vấn cho khách hàng những giải pháp tối ưu với chi phí thấp nhất đáp ứng yêu cầu và nguyện vọng của khách hàng.

Chúng tôi đảm nhận tất cả các khâu làm chứng từ, khai hải quan, đóng thuế và vận chuyển hàng hóa về kho và các dịch vụ khác theo yêu cầu khách hàng.